top of page

Gebruik van "Cookies"

Wanneer u Ronnyron.nl of Ronnyron.nl bezoekt, geeft u automatisch toestemming voor het ontvangen van cookies. Cookies zijn tijdelijke tekstbestandjes met computercode die ervoor zorgen dat onze website u herkent bij een volgend bezoek. De cookies worden automatisch door uw browser opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Zo hoeft u niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te voeren wanneer u weer bij ons op bezoek komt. Daarnaast kunnen we u met deze informatie u een persoonlijk advies geven op basis van eerdere bestellingen die u in onze fanshop heeft gedaan   .

Cookies zijn daarnaast handig voor Ronnyron zelf. Met behulp van de cookies krijgen wij inzicht in het gebruik van onze website, maar we zetten de cookies ook in voor marketingdoeleinden. Zo maakt "Google Analytics" op basis van informatie voor Ronnyron een website analyse. Hiermee kan de website en diensten verbeterd en aangepast worden aan de wensen van bezoekers.

Onze cookies verzamelen overigens geen persoonlijke informatie. Als u toch liever geen cookies wilt ontvangen tijdens het surfen op Ronnyron's site, kunt u de instellingen voor de cookies aanpassen in uw browser en onze cookies en JavaScript uitschakelen.  Let daarbij wel goed op want de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.

Sommige cookies worden verwijderd als bij het afsluiten van de browser,m indien ingesteld. Andere (bijvoorbeeld die met inloggegevens) kunnen jaren op uw computer blijven staan als u ze niet actief verwijdert.

Hoe kunnen cookie voorkeuren gewijzigd worden?

Het is niet aan te bevelen, omdat de website niet optimaal werkt, maar u kunt de cookies en Javascript uitschakelen in uw browser. Elke browser heeft een eigen handleiding. Zoek hier onder uw browser.

Lees meer hier over het verwijderen van de cookies in de volgende links:

 > Internet Explorer

 > Google Chrome

 > Safari

 > Firefox

 > Microsoft Edge

 > Opera

Welke cookies waarom gebruiken?

Er worden drie soorten cookies onderscheiden:

 > Functionele cookies

 > Analyserende cookies

 > Marketing cookies

Toelichting

Functionele cookies

Functionele cookies zijn vooral bedoeld om u het winkelen zo aangenaam mogelijk te maken. Zo zijn de cookies nodig om uw spullen in het winkelmandje te plaatsen, om in te loggen in uw persoonlijk account of reviews te bekijken.

Analyserende cookies

Ronnyron is voortdurend bezig met het verbeteren van zijn website. Daarvoor wordt de informatie gebruikt uit analyserende cookies. Google Analytics speelt hierin een grote rol. Met behulp van deze programmatuur laat zich vaststellen hoe bezoekers de pagina's van de website weten te vinden en hoe de site gebruikt wordt. Dit speelt een grote rol als het gaat om het aanbrengen van verbeteringen.

De cookies die Google gebruikt verschillen nogal van elkaar. Er zijn cookies die slechts 30 seconden á 1 minuut blijven bestaan, andere blijven maximaal 2 jaar intact.

Google deelt geen anonieme data met derden.

Lees meer: Privacy statement

Marketing cookies

Deze worden op de website van Ronnyron niet gebruikt.

Uw rechten als betrokkene

Dankzij de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn er een aantal rechten vastgelegd waar u als inwoner van Europa gebruik van kunt maken. Sommige van deze rechten bestonden al maar zijn aangescherpt. Ook zijn er nieuwe bijgekomen.

Recht op informatie over de verwerking

Organisaties zijn verplicht om publiek te informeren over gegevensverwerking. U heeft het recht om te weten wat er met uw gegevens gebeurt en waarom. En dat geldt bij elke nieuw verwerking. Ronnyron NL zal u altijd informeren als uw gegevens worden verzameld en wat er met uw gegevens gebeurt. Dat kan overigens ook in de vorm van informatie op onze website. Alleen als al vaststaat dat u bent geïnformeerd bijvoorbeeld met een mail aan een door u zelf opgegeven e-mailadres, hoeven we u niet opnieuw op de hoogte te brengen.

Recht op informatie over de verwerking

Als u dat wil, kunt u ons vragen of uw persoonsgegevens automatisch worden verwerkt en om welke gegevens het gaat. U bent niet verplicht om uw inzageverzoek toe te lichten. Daarnaast mag u ook als ouder of wettelijke vertegenwoordiger een inzageverzoek doen voor kinderen tot 16 jaar. Overigens gelden ook offline-gegevens onder het inzagerecht, met uitzondering van data uit stukken die al zijn opgeborgen in een archiefbewaarplaats.

U heeft ook het recht om ons te vragen om gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn, niet ter zake doen of als ze worden gebruikt of zijn verzameld op een manier die in strijd is met de wet. Dit moeten we ook doorgeven aan externe partijen die namens Ronnyron NL met uw gegevens werken, en we zullen u als betrokkene uiteraard daarover informeren.

Recht om vergeten te worden

Er bestond al een recht op correctie en verwijdering, maar dat heet nu het recht om vergeten te worden. Bovendien zijn op dit gebied uw rechten uitgebreid. Zo is het recht niet meer beperkt tot het verwijderen van objectief onjuiste gegevens, onvolledige gegevens of gegevens die niet meer ter zake doen.

U mag uw persoonsgegevens laten wissen als:

  • De gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt.

  • U uw toestemming voor verwerking intrekt of als u bezwaar aantekent.

  • Ronnyron NL uw gegevens onrechtmatig heeft verwerkt.

  • Uw gegevens moeten worden gewist op basis van een regel uit het Unierecht of nationaal recht.

  • Als het gaat om gegevens van kinderen die jonger zijn dan 16 jaar.

Natuurlijk zullen we dit ook doorgeven aan derde partijen die namens ons met de gegevens werken, en uiteraard ook aan u als betrokkene.

Recht op verzet

U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens niet langer meer te gebruiken. Dit noemen we recht op verzet. U mag dit van ons vragen als wij uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, maar ook als u daar bijzondere persoonlijke redenen voor heeft, bijvoorbeeld als u niet wil dat een bekende die bij ons werkt uw 'gevoelige' gegevens kan inzien. We moeten dan binnen vier weken beslissen of we stoppen met het gebruik van de betreffende gegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Het recht op overdraagbaarheid, dataportabiliteit, houdt in dat persoonsgegevens makkelijk moet kunnen worden doorgegeven, bijvoorbeeld als u wilt overstappen. Een consument mag een organisatie vragen om zijn digitale persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen. Het gaat hier uitsluitend om digitale persoonsgegevens die met of zonder uw toestemming zijn verzameld en worden verwerkt. Wij zijn verplicht om de gegevens te verstrekken in een vorm die gemakkelijk kan worden hergebruikt door een andere organisatie. Daarvoor kunnen we een zogenaamde API-koppeling (application programming interface) gebruiken. De koppeling maakt een verbinding mogelijk tussen het systeem of applicatie van Ronnyron NL en dat van een derde partij, zoals Post NL.

Rechten van betrokkenen bij profilering

Profilering is een ander woord voor het geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens. U heeft als consument het recht om niet mee te werken aan profilering voor marketingdoeleinden. Zo kan op basis van verzamelde informatie een profiel van u worden gemaakt waarmee uw koopgedrag kan worden voorspeld. Zo kunnen we bijvoorbeeld op basis van uw profiel specifieke aanbiedingen mailen. Als u dit niet op prijs stelt kunt u bezwaar maken. Wij zijn verplicht om de verwerking van uw data voor direct marketing onmiddellijk te staken.

Terugtrekken van toestemming

 

Wat u vooral merkt van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is dat we u veel meer dan voorheen zullen informeren over onze gegevensverwerking. En we zijn nu ook verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen. En dat zal anders gaan dan in het verleden. Zo is een pagina waar op we uw toestemming vragen en waar we op voorhand al de toestemming hebben aangevinkt niet langer meer rechtsgeldig. U moet voortaan zelf een vinkje zetten, of wel Ronnyron NL actief toestemming verlenen voor een specifieke handeling of verwerking van uw persoonsgegevens. Voor de AVG was zo'n zogenaamde pre-ticked box wel voldoende. U bent natuurlijk altijd vrij om uw toestemming ook weer terug te trekken.

Wilt u gebruik maken van een van uw rechten, dan kunt u uw verzoek indienen en e-mailen naar info@ronnyron.nl. Schriftelijk via het contactformulier is eveneens mogelijk.

bottom of page