top of page

ACTIE!!!

Hier volgt een dringende oproep aan iedereen die 18 jaar of ouder is en bij een Ronnyron optreden aanwezig  is geweest en daarvan een foto / meerdere foto's of filmpje / meerdere filmpjes gemaakt heeft.

Stuur de foto's en de filmpjes die je hebt op aan fotos@ronnyron.nl. Vanwege het administratieve gemak van de verwerking, geen Whatsapp, Messenger of anderszins. Vermeld erbij welke gelegenheid het betrof.  Indien de foto's / filmpjes duidelijk genoeg zijn én geen elementen bevatten die op d'een of d'andere manier niet door de beugel kunnen, worden ze op deze website geplaatst. Ronnyron NL zal eventueel een selectieprocedure toepassen; dit, in de gevallen dat meerdere foto's en / of filmpjes te zeer op mekaar lijken. Over de uiteindelijke plaatsing op deze website én over de eventuele selectie volgt bevestiging per antwoordend e-mail vanuit fotos@ronnyron.nl. Wat betreft privacy \ AVG,  daar is uiteraard op gelet: zie onderaan deze pagina. Door insturen van materiaal ga je automatisch akkoord met de voorwaarden.

 Onder de inzenders worden de volgende prijzen verloot!

- Prijs 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 een literfles Schrobbeler

- Prijs 7, 6, 5, 4, 3 een fanpakket Ronnyron (t-shirt en petje)

- 2e Prijs een optreden van Ronnyron 1 set (inclusief geluid)

- 1e Prijs een optreden van Ronnyron 2 sets (inclusief geluid)

De verloting zal live worden uitgezonden op Facebook, op een nader te bepalen datum in 2021  (verplaatst, was eerst 2020). Daarbij worden de winnende serienummers live getrokken (ton met papiertjes, The classic way ) c.q. bekendgemaakt. De trekking zal worden verricht door een bekende Eygelshovenaar.

Voorwaarden

* De prijzen 3 t/m 15 worden door Ronnyron persoonlijk bezorgd binnen een straal van 35 kilometer (hemelsbreed) van Eygelshoven, daarbuiten volgt opsturen per post.

* Maat T-shirt s.v.p. reeds vermelden in de mail met foto- en / of filmmateriaal.

* Met betrekking tot prijs 2 en 1:

>> datum / tijdstip van optreden wordt in overleg met Ronnyron vastgesteld. indien Ronnyron reeds een boeking heeft staan (zie agenda) op gewenste datum / tijd dan dient er een andere gekozen te worden. Staat er een optie, zal Ronnyron direct checken of deze doorgang vindt, indien nee vervalt de optie en kan het optreden doorgaan.

>> "Inclusief geluid" houdt in een geluidsset tot 150 personen. Inprik op een eventueel aanwezige geluidsset is echter eveneens een optie, in dat geval is het aantal personen niet van belang. "inclusief geluid" wil niet zeggen dat Ronnyron per se zijn eigen geluid mee moet nemen - we zijn vrij van sterallures.

>> Verzilveren van deze prijzen dient te geschieden vóór einde van het carnavalsseizoen 2021, dus vóór 17.02.2021.

>> De plaats van optreden: Limburg, of Duitsland (tot 100 km hemelsbreed vanaf Eygelshoven), of België (tot 100 km hemelsbreed vanaf Eygelshoven

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I.v.m. AVG.

 

Elke foto / elk filmpje krijgt een serienummer. Bij het plaatsen van het beeldmateriaal alsmede bij de verloting wordt uitsluitend dit referentienummer gebruikt.

1) Ronnyron NL garandeert anonimiteit van elke inzender. Over het beeldmateriaal wordt uitsluitend gecorrespondeerd met de inzender zelf, tenzij er bewijs kan worden aangedragen dat u in het beeldmateriaal voorkomt en vervolgens bezwaar maakt tegen publicatie, zie punt 3). Er wordt op geen enkel manier informatie verstrekt aan derden over de inzender. Dit geldt voor de onder punt 2) en punt 3) hieronder vermelde personen. 

2) Door opsturen van de foto's en filmpjes geef je toestemming voor plaatsing. Deze toestemming kun je ten allen tijde -zonder opgaaf van reden- intrekken door een mailtje aan avg@ronnyron.nl of door anderszins contact op te nemen met Ronnyron NL. Vermeld de bewuste serienummers. Verwijdering volgt dan zo snel mogelijk. Is dit gebeurd, volgt er een bevestigingsmail vanuit avg@ronnyron.nl (of in geval van contactopname anderszins,volgt bevestiging anderszins). 

3) Heb je een foto of filmpje niet opgestuurd maar heb je bezwaar tegen een / meerdere foto's / filmpjes waarop jij voorkomt, stuur dan een e-mail aan avg@ronnyron.nl of neem anderszins contact op met Ronnyron NL, en vermeld het nummer / de nummers van de bewuste serienummers. Deze worden dan z.s.m. verwijderd.Is dit gebeurd, volgt een bevestigingsmail vanuit avg@ronnyron (of in geval van contactopname anderszins,volgt bevestiging anderszins) alsmede - als de bezwaarmaker iemand anders is dan degene die ze heeft opgestuurd - volgt er een informatieve mail aan degene die de betrokken serienummers oorspronkelijk ter plaatsing heeft opgestuurd. 

4) Indien de toestemming tot plaatsing zijdens de inzender wordt ingetrokken, en het aantal te plaatsen beeldmaterialen zo tot 0 wordt gereduceerd, vóórdat de verloting heeft plaatsgevonden,neemt het serienummer niet meer deel aan de verloting. 

5) Indien de toestemming tot plaatsing zijdens derden wordt ingetrokken voordat de verloting heeft plaatsgevonden, neemt het serienummer van inzending wél nog mee aan de verloting.

Meer info over AVG onder menupunt overige/AVG

Schrobbeler.jpg
_DSC5088.JPG
bottom of page